Váncsod belvízelvezető rendszerének bővítése

Váncsod belvízelvezető rendszerének bővítése, korszerűsítése

Európai Uniós forrásból valósulhat meg – támogatást nyert a pályázat

Széchényi terv logó

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Programjából finanszírozott, „Váncsod belvízelvezető rendszerének bővítése, korszerűsítése” című, ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0021 azonosító számú projekt pályázati dokumentációja még 2009. évben került benyújtásra.

A pályázatot az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, mint Közreműködő Szervezet 2010. december 16-án kelt döntése értelmében 36 816 889 Ft támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázat keretében a Kossuth utcáról, a Virág utcáról, a Hunyadi utcáról, a Honvéd utcáról, a Dózsa utcáról, a Széchenyi utcáról, Petõfi utcáról begyűjtött belvizet a település nyugati határán húzódó II. főgyűjtő csatornába juttatják.

A területen jelenleg is van nyitott csapadékvíz-elvezető árokrendszer, de funkcióját a kapacitás elégtelensége miatt nem tudja betölteni. A település fekvése miatt fokozottan belvíz-veszélyeztetett terület, mivel a csatornák vízelvezetõ képessége nem megfelelő.

2011. június 14-én projektnyitó rendezvénnyel egybekötött sajtótájékoztatón Szalay Csaba polgármester hangsúlyozta, az elnyert Európai Uniós támogatásnak köszönhetően 338 lakos belvíz mentesítése lesz biztosítva, ez a belterületi lakosság 26 %-a. A kivitelezést végző Szakács és Társai Kft képviseletében Szakács László ügyvezető igazgató ismertette a beruházás mûszaki tartalmát. Elmondta, hogy a 3656 méter hosszúságban kiépítésre kerülő belvíz csatornahálózat gravitációs rendszerű, ebbõl 2241 méter hosszúságban a már meglévõ csatorna rekonstrukciójára és 1415 méter hosszú új csatorna kiépítésre kerül sor. A kivitelezés 2011. június 19-én kezdődik, és várhatóan 2011. szeptember 31-án fejezõdik be.

Kedvezményezett neve:
Váncsod Község Önkormányzata
4119 Váncsod, Kossuth u. 42.
Szalay Csaba polgármester

Közremûködõ szervezet neve:
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.

Infoblokk3_ERFA

A váncsodi Napközi Otthonos Óvoda épületében napkollektoros rendszer kialakítása Európai Uniós forrásból valósulhat meg – támogatást nyert a pályázat

A pályázat címe: A váncsodi Napközi Otthonos Óvoda épületében napkollektoros rendszer kialakítása

A pályázat azonosító száma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0071

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 6.6161.573 Ft

Kivitelezés ideje: 2011. 08. 01 - 2011. 10. 31.

Kedvezményezett: Váncsod Község Önkormányzata 4119 Váncsod, Kossuth u. 42.

Infoblokk3_ERFA

Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Váncsodon Európai Uniós forrásból valósulhat meg – támogatást nyert a pályázat

A pályázat címe: Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Váncsodon

A pályázat azonosító száma: TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0037

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 7.986.777 Ft

Kivitelezés ideje: 2012. 08. 01 - 2013. 02. 01.

Kedvezményezett: Váncsod Község Önkormányzata 4119 Váncsod, Kossuth u. 42.

Infoblokk3_ERFA

Iskolák és Kulturális Intézmények közös munkája és a tanórán kívüli nevelési feldatok ellátásban
Európai Uniós forrásból valósulhat meg – támogatást nyert a pályázat

Széchényi terv

A pályázat címe: Iskolák és Kulturális Intézmények közös munkája és a tanórán kívüli nevelési feldatok ellátásban

A pályázat azonosító száma: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0490

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 8.732.750 Ft

Kivitelezés ideje: 2013 - 2014. augusztus 22.

Kedvezményezett: Váncsod Község Önkormányzata 4119 Váncsod, Kossuth u. 42.

Magyarország megújul

Uniós pályázat

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Váncsodon
Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázat - támogatást nyert

Széchenyi terv

A pályázat címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Váncsodon

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 49.112.296.- Ft

A pályázat azonosító száma: ÉÁOP-4.1.2/A - 12-2013-0066

Kivitelezés ideje: 2014. 05. - 2014. 09. 30.

Magyarország megújul

Uniós pályázat

Startmunka mintaprogram
A Magyar Állam finanszírozásából megvalósuló pályázat
- támogatást nyert

A pályázat címe: Startmunka mintaprogram

A pályázat azonosító száma: 60902/26/00045

A Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 80.645.505.- Ft

Kivitelezés ideje: 2014. 03. - 2014. 12. 31.

Tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása

VM-logo

A pályázat címe: Tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása

A pályázat azonosító száma: TP-1-2013

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 9.139.428.-Ft

Kivitelezés ideje: 2014. 05. - 2014. 07. 31.

Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak

széchenyi2020

A pályázat címe: Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak

A pályázat azonosító száma: ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 710.000.000.-Ft

Kivitelezés ideje: 2013.01.01. - 2015.03.31.

Kedvezményezett: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Magyar program